اینترنتی جدید عمده

لیست قیمت عمده

انبار ( عمده )

تهران ، خیابان ولیعصر ،میدان منیریه

خیابان معیری ک ایزدی

تلفن   : 55389240-55378889 021 
موبایل : 09352541525

21
 
sideblock

 
E-15 کیف اداری گلیمی 27000 تومان


E-15 کیف اداری جاجیمی (شیراز ) 23000 تومان

T-17کیف دو دکمه 20000 تومان
 
K-19 کوله دوجیب 22000 تومان
 
H-22 کیف هنری معمولی  25000 تومان

H-22 کیف هنری اعلا  35000 تومان
 
P-23 کیف پاسپورتی 2 زیپ  16000 تومان
 
MD-24 کیف پول  یک دکمه  10000تومان
 
 J-26 جامدادی  6500 تومان
 
GN-33 کیف گرد جدید  22000 تومان
 
D-37 کیف دانشجویی  20000تومان
 
M-39 کیف منگوله  20000تومان
 
KL-40 کوله لپ تاپ 30000 تومان
 
PT-41 کیف پاسپورتی یک جیب  18000 تومان
 
PT-42 کیف پاسپورتی دو جیب 18000 تومان
 
HL-45 کیف هلالی  20000 تومان
 
KT-48 کوله سه جیب 22000 تومان
 
B-49 کیف بنفشه  20000 تومان
 
Q-34 کیف کمند  20000 تومان
 
LD-29 کیف لادن 20000 تومان
 
ST-31 پک سطل آشغال و جای دستمال 75000 تومان
 
P-52 کیف پاسپورتی کوچک 14000 تومان

SM-51 کیف سیما 20000 تومان


CH-59 کیف پول چرم اشبالت 18000 تومان

JMI-61 جاجیم ایلام 90000 تومان

GCH-60 گلیم سوزنی قوچان 250000 تومان

JSH-62 جاجیم شیراز 120000 تومان

GBK-53 گلیم سوزنی بختیاری 160000 تومان

GSH-55 گلیم شیراز پادری کوچک 25000 تومان

GSH-56 گلیم شیراز پادری بزرگ 45000 تومان

GSH-57 گلیم شیراز کناره 2 متر در 60  100000 تومان

GSH-58 گلیم شیراز کناره 2 متر در 70 و 80  125000 تومان


GSH-54 گلیم شیراز زرع و چارک  95000 تومان

GSH-65 گلیم شیراز زرع و نیم  125000 تومان


GSH-66 گلیم شیراز قالیچه  250000 تومان

PT-72 کیف پارچه ای بیتا  27000 تومان

EL-72 کیف پارچه ای الیکا  20000 تومان

PKP-78 کیف پول پارچه ای 10000 تومان

PK-79کیف پاسپورتی کوچک 2  14000 تومان

ARM-81 کیف آرامیس  26000 تومان

PNT-82 کیف پانته آ  20000 تومان

DN-83 کیف دانشجویی جدید  22000 تومان


PNO-84 کیف پونه  24000 تومان

SYN-86 کیف پارچه ای ساینا  23000 تومان

SRA-78 ساعت دست ساز 14000  تومان